Bestyrelsen i Midtvest-kreds består af følgende:

 

Formand
Merete Riber
9743 2097 / 2533 3158
e-mail

Næstformand
Mette Ellekilde
9732 4236
e-mail

kasserer
Bodil Porsbjerg
9718 0785
e-mail

Sekretær
Arne Refslund
9735 2349
e-mail

Menigt bestyrelsesmedlem
Eskild Højgaard
9787 1692
e-mail

Suppleant
Finn S. Ebenhecht
8741 6918
e-mail

 Suppleant
Vagn Baunsgaard
9782 0119
e-mail

Suppleant
Gudrun Wiwe
9716 1782
e-mail