Velkommen til MidtVest-Kredsen

 

MidtVest-Kredsen er det organisatoriske “mellemled”, der sikrer det nødvendige samarbejde mellem de enkelte lokalafdelinger i området; ligeledes giver det mulighed for gensidig inspiration i form af programudveksling og alm. orientering afdelingerne imellem.

MidtVest-Kredsen dækker det tidligere Ringkjøbing Amt og fungerer samtidig som en art valg-kreds, der sikrer en bred geografisk spredning i Landsstyrelse og Repræsentantskab. 

Kredsen dækker følgende otte lokalforeninger:

Brande

Herning

Holstebro

Ikast

Lemvig

Ringkøbing

Skjern/Tarm/Videbæk

Struer

Endnu engang velkommen til MidtVest-kredsen og dens otte lokalforeninger.